Karty Uważności

Karty Uważności (ang. mindfulness cards) to karty z zadaniami, które pomogą Ci ćwiczyć uważność, będą zatem sprzyjać Twojemu odprężeniu i skupieniu uwagi. Zawierają one proste ćwiczenia oddechowe, krótkie medytacje lub zachęty do skupienia się na chwili obecnej. Można je wykorzystać w terapii, indywidualnym treningu uważności, w pracy, w domu, podczas szkolenia lub prowadzenia lekcji w szkole.

 

Możesz ich używać wybiórczo lub w toku 30-dniowego wyzwaniami, podczas którego będziesz codziennie losować jedną wskazówkę, propozycję aktywności lub afirmację do wykonania w ciągu dnia. Zadania, które Ci proponujemy, mają pobudzić Twoje zdrowie emocjonalne, psychiczne i fizyczne oraz samopoczucie, pozwalając Ci być lepszą wersją siebie.

 

Zestaw zawiera 30 kart. Jedna na każdy dzień.

 

Cena: 29,90 PLN

main-karty-medytacyjne2